LOJALNOŚĆ W PRACY I BIZNESIE

Temat ważny, ale mało poruszany. Jak to z tą lojalnością w pracy i w życiu bywa? Różnie 😉 Jak powinniśmy się zachowywać względem pracodawcy lub partnera biznesowego, a jak pracodawca/partner biznesowy względem nas?

Definicja lojalności za SJP

lojalny

1. «uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi»

2. «praworządny, prawomyślny»

Lojalność uznawana jest za istotną wartość w relacjach międzyludzkich, ale nie będziemy się rozpisywać na temat lojalności ogólnie, ale zajmiemy się tematem lojalności w pracy, w biznesie.

Lojalność w pracy powinna być jednym z fundamentów relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą i nie tylko. Partnerstwo w biznesie wymaga lojalności i częściowej rezygnacji z osobistych ambicji, bo nie da się być zarówno partnerem biznesowym w przedsięwzięciu a zarazem za plecami działać na własny rachunek szkodząc partnerstwu.

Uczciwość i rzetelność to zasady, bez których firma nie tylko nie utrzyma wysokiej pozycji na rynku, ale nawet nie przetrwa. Muszą być ustalone jasne reguły gry.

Pracownik, bez względu na to, jaką pozycję oraz jakie stanowisko zajmuje w firmie, stanowi jej część. Pracodawca ma w tym taki sam udział. Podwładni i przełożeni muszą być zgranym zespołem, jeśli chcą dojść do celu. Wzajemne zaufanie odgrywa natomiast ważną rolę w osiągnięciu tych zamiarów.

Pracodawca może oczekiwać od pracownika, że zachowa on w tajemnicy informacje poufne dotyczące pracodawcy. Pracownik może się również zobowiązać, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej.

Pracodawca posiada szereg prawnych instrumentów do budowania lojalności swoich pracowników.

Biznesowo, jeżeli nie mówimy tutaj o stosunku pracy, a współpracy między dwoma podmiotami gospodarczymi, to lojalność jest fundamentalnym elementem wspólnego działania.

W świecie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, te instrumenty prawne opisane są w kodeksach takich jak cywilny, spółek handlowych, czy nawet karny.

Na współczesnym, konkurencyjnym rynku lojalność pracowników jest cechą bardzo pożądaną, bo nie tylko wpływa na zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, wysoki stopień zdyscyplinowania, przestrzeganie norm i zasad pracy, ale związana jest  także z poczuciem zadowolenia z przynależności do danej firmy oraz identyfikacji z nią. Lojalni pracownicy współpracują, ufają sobie nawzajem i promują wizerunek swojego miejsca pracy, w sumie stają się partnerem.

Sytuacja na rynku pracy powoduje, iż  wielu pracodawców ma spore trudności w pozyskiwaniu, ale przede wszystkim zatrzymaniu pracowników.

Z perspektywy pracodawców, w szczególności tych, którzy działają w branżach specjalistycznych, częsta rotacja pracowników jest zjawiskiem niepożądanym, bo powoduje zwiększone ryzyko utraty kontroli nad obiegiem informacji poufnych oraz transfery pracowników do konkurencji.

Pracodawcy posiadają jednak szereg narzędzi prawnych, które pomagają w budowaniu lojalności pracowników.

Omówmy ważne aspekty związane z pracowniczą lojalnością:

  1. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH

Dla wielu firm ważnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej są informacje poufne, czyli takie, których ujawnienie mogłoby narazić je na szkodę. Mogą to być na przykład dane na temat planów produkcyjnych, listy kontrahentów, struktura wynagrodzeń czy innych kosztów ponoszonych przez pracodawcę, czy treść negocjacji prowadzonych z klientem lub inwestorem.

Wśród informacji poufnych szczególny status mają te, które pozostają nieujawnione do wiadomości publicznej, posiadają wartość gospodarczą i co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Takie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają bezpośredniej ochronie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. UMOWA LOJALNOŚCIOWA

Stanowi niejako zabezpieczenie interesów pracodawcy (oraz firmy).Zanim kandydat zostanie przyjęty do pracy, coraz częściej razem z umową o pracę, otrzymuje do podpisania od razu również wspomnianą „lojalkę”. Jest to umowa, w ramach której pracownik zwykle zobowiązuje się do niepodejmowania zatrudnienia i współpracy na rzecz przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Zakaz dotyczy zwykle okresu zatrudnienia, ale także często pewnego czasu po ustaniu zatrudnienia, co musimy mieć na uwadze, rozstając się z pracodawcą, z którym mieliśmy taką umowę podpisaną.

3. INWESTOWANIE W KADRĘ

Jeżeli właściciel organizuje dla pracowników różnego rodzaju: szkolenia, konferencje czy oferują im inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji, to nie chce, aby później pracownik zdobytą wiedzę i kwalifikacje “zabrał” ze sobą do konkurencyjnej firmy.

Lojalność w biznesie – spójrzmy na to w sposób praktyczny

Druga część artykułu już wkrótce 🙂

Opracowanie: Zespół redakcyjny Szyjemy Online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

udostępnij :)