Nierejestrowana Działalność Gospodarcza

źródło : ( infakt. pl/blog/jak-bedzie-wygladac-dzialalnosc-bez-rejestracji )

Działalność bez rejestracji, inaczej nazywana działalnością nieewidencjonowaną polega na tym, że osoba fizyczna wykonująca dane czynności (usługi, sprzedaż towaru) nie rejestruje działalności gospodarczej. Są dwa warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tego rozwiązania:

  • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w odniesieniu do 2018 roku przychód nie może przekroczyć 50% z 2100 zł, czyli 1050 zł,
  • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Czy limit będzie kwotą przychodu czy dochodu?

Przypomnę, że dochód to przychód pomniejszony o koszty. W odniesieniu do działalności nieewidencjonowanej znaczenie ma przychód, koszty nie mają żadnego znaczenia. Aby nie było obowiązku rejestrowania działalności przychód miesięczny nie może przekroczyć kwoty 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 roku kwota ta wynosi 1050 zł. ( w 2019 jest to kwota : 2250 /2 = 1125 zł)

W przepisach mamy określony limit do którego można prowadzić działalność nierejestrowaną. Jeżeli miesięczny przychód zostanie przekroczony, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Przykład 1- Pan Nowak wykonuje czynności bez rejestracji od 1 sierpnia 2018. W sierpniu osiągnęła przychody w wysokości 500 zł (10.08), 300 zł (27.08), czyli miesięczny przychód wynosi 800 zł (kwota mniejsza niż 1050 zł). We wrześniu przychody tej osoby wyniosły 700 zł (12.09), 400 zł (17.09), czyli sumarycznie daje nam to 1100 zł. Kwota przychodu przekracza 1050 zł, czyli dana osoba musi zarejestrować działalność gospodarczą. Ma 7 dni od dnia przekroczenia limitu na dopełnienie formalności (złożenie wniosku CEIDG-1), czyli do 24.09.
—————————————————

Czy jest to dobra forma na początek? Myślę, że dla tych wszystkich Was, które nie mają pewności, co do działań i swojej przyszłości jak najbardziej TAK!

—————————————————-

Poniżej przedstawiam Wam kilka pytań, które zostały zadane w US i na Grupie Szycie Twoim biznesem na FB.

Pytanie: „A czy w takim przypadku to muszę mieć kasę fiskalna? Bo jak inaczej ktoś sprawdzi czy osiągam takie przychody „

Odpowiedź: „Sama prowadzisz ewidencję sprzedaży do okazania w razie kontroli. Fiskalnej nie potrzebujesz, korzystasz ze zwolnienia [ mały przychód].

Pytanie: „Czy na urlopie macierzyńskim można prowadzić działalność nierejestrowana’

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: „Jestem zarejestrowana jako bezrobotna obecnie, jeśli zacznę małą działalność to muszę to gdziekolwiek zgłaszać?”

Odpowiedź: ” Można działać w ten sposób. Utrata status bezrobotnego nastąpi dopiero jeśli przychód miesięczny przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, bo wtedy trzeba zarejestrować działalność”

Pytanie: ” W jaki sposób ewidencjonujemy sprzedaż?”

Odpowiedź: ” Można wystawić rachunek nie vatowski.”

Pytanie: „Co trzeba ewidencjować odnośnie sprzedaży?”

Odpowiedź: „Z prowadzonej ewidencji musi wynikać jaka była data sprzedaży, co zostało sprzedane i za jaką kwotę. Każdego dnia sprzedaży podsumowujemy sprzedaż zliczając do miesięcznej ogólnej kwoty, tak by mieć kontrolę nad nałożonym limitem miesięcznego przychodu”

Pytanie: ” Jaki dokument źródłowy stanowi podstawę do odliczenia kosztu od przychodu?”

Odpowiedź: ” Najbezpieczniejszym dokumentem jest FV imienna, choć ustawodawca nie mówi o tym wprost. „

Pytanie: „Co z podatkiem?”

Odpowiedź: „Jest to podatek dochodowy od osoby fizycznej. Mamy tu progi podatkowe: 18% – nie przekraczając dochodu 85 528 i powyżej tej sumy mamy 32%.”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wydało broszurę informacyjną o działalności nierejestrowej: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/dzialalnosc-nierejestrowa-w-pigulce/?fbclid=IwAR3Enr1vGHxrO7Zx0iUyyC5BIPgD7_4ek4G6OmuluDKI6uMYmkKHUR3je7E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

udostępnij :)